turGlove

turGLOVE, elin ve parmakların 3 boyuttaki hareketlerini algılayan ve dijital ortama aktaran teknolojik eldivendir. Tek eldiven olarak ya da eldiven çifti olarak kullanılabilir.

Hareket algılayan eldivenler bir kısmı aşağıda belirtilen çok çeşitli sektörlerde çeşitli amaçlarla kullanılabilir.

  • > İnsanlar arası sessiz iletişim aracı olarak
  • > Makine insan arayüzü olarak
  • > Eğlence sektöründe müzik yapma aracı olarak
  • > Sinema ve reklamcılık sektöründe el ve parmak hareketlerinin modellenmesinde
  • > Savunma sanayiinde iletişim ve makine kontrol arayüzü olarak
  • > Oyun sektöründe kullanıcı arayüzü olarak

turGLOVE’un ön prototipi tamamlanmış, ticari prototip geliştirme çalışmaları başlamıştır.